De Magazijnmodule

De Magazijnmodule biedt een overzicht van projecten die voorbereid moeten worden, terugkomen of al terug hadden moeten zijn. Materialen kunnen per project geboekt en gescand worden naar verschillende statussen zodat duidelijk is waar materialen zijn. Medewerkers kunnen direct manco's, defecten, alternatieven en andere opmerkingen toevoegen aan projecten en materialen zodat de materiaalvoorraad en planning altijd klopt.

Afhankelijk van de gebruikersrollen kunnen medewerkers zelf verloren-, defecte-, alternatieve- en extra materialen alsmede notities registreren. 

Beschikbaar voor: Lite Classic Pro

Overzicht van de module

Tip: Zorg dat je eerst de juiste dag selecteert, linksbovenin de module.

Ritten

Deze tijdlijn geeft weer welke voertuigen weggaan en terugkomen op een dag. Op deze manier is direct duidelijk welke projecten terugkomen en welke projecten weggaan. Zo is inzichtelijk wat gelost moet worden en wat klaargezet of geladen moet worden.

Ritten.png

Gepland personeel

Deze tijdlijn geeft weer welk personeel gepland is op welke projecten op een dag.

Gepland_personeel.png

Materiaal- en Projectstatussen

De materiaal- en projectstatus kunnen van elkaar verschillen.

Bijvoorbeeld: Je boekt slechts een deel van de materialen naar 'Op Locatie', omdat je de rest van de materialen een dag later levert. De status van dit deel van de materialen is nu 'Op Locatie', terwijl de status van het project nog op 'Bevestigd' staat.

Zodra alle items naar een ander status gewijzigd zijn zal Rentman voorstellen de status van het project te wijzigen. Dit is optioneel.

Een project kan in totaal 4 statussen hebben, die duidelijk maken wat de volgende actie moet zijn:

Projectstatussen.png

Te pakken
Dit zijn projecten die bevestigd zijn en die op deze dag starten.

Klaargezet
Dit zijn projecten die klaargezet zijn en op deze dag starten.

Op locatie

  • Alles weergeven: Alle projecten in deze status worden getoond.
  • Terug verwacht: Projecten die op deze dag aflopen en dus terug zullen komen.

Vertraagd
Dit zijn projecten die terug hadden moeten zijn maar nog niet (volledig) naar magazijn teruggeboekt zijn. Een project komt automatisch in deze status wanneer er materialen van dit project nog op de locatie zijn. Je kan projecten dus niet handmatig in deze status plaatsen. 

Tip: In de Magazijnmodule bevorder je de status van een project door op Klaar.png Klaar te klikken. Je kunt ook de status van een project veranderen door het project te openen in de Projectenmodule, en de status in het tabblad Algemeen aan te passen.

Projecttegels

Elke tegel onder een projectstatus toont één (sub)project. De tegel verschijnt in de magazijn module wanneer:

  • Het (sub)projectstatus op 'Bevestigd' is gezet.
  • De planningsperiode van de materiaalgroep(en) overeenkomt met de datum in de magazijnmodule.

Let op: Wanneer je gebruik maakt van subprojecten, is iedere tegel een subproject.

Projecttegel.png

In de projecttegels vind je de volgende informatie:

Naam
Naam van het (sub)project.

Datum 
Start of eind datum en tijd van de planperiode.

Boek materiaal
Klik op de knop Boek_materiaal.png Boek materiaal om in het boekscherm van materialen te komen.

Lees ons artikel over het plannen van materiaal voor meer informatie. 

Afdrukken 
Klik op Afdukken.png Afdrukken om een pakbon of andere bon te printen.

Notities 
Klik op Notities om de notities bij het project te bekijken. Klik op Toevoegen.png Toevoegen om een nieuwe notitie te typen en daarna op _.png + om toe te voegen.

Voor meer informatie over notities, lees ons artikel over Widgets.

Klaar
Klik op Klaar.png Klaar om een project naar een volgende status te verplaatsen.

Boeken en scannen van materiaal

Bij het boeken van materialen wordt een lijst van materialen getoond die op het project gepland zijn. Deze kunnen naar een andere status geboekt worden zodat duidelijk is van ieder item waar het is. Materialen kunnen gescand worden of handmatig geboekt worden. Dit kan zowel via de browser versie als de Rentman app.

Lees ons uitgebreide artikel over boeken en scannen voor meer informatie.

Verloren materiaal

Materiaal dat je hebt geboekt als verloren in de Magazijnmodule, komt in de Werkplaatsmodule te staan. Dit biedt een goed overzicht van materiaal dat verloren is gegaan tijdens je projecten.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 4

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.