Je document templates aanpassen

Document templates die je hebt aangemaakt of gedupliceerd kan je verder aanpassen. Je doet dit door blokken, modules en variabelen toe te voegen. Wanneer je deze naar je template hebt gesleept, kan je hun instellingen bewerken om te bepalen welke informatie wel (of niet) moet worden weergegeven.

Om document templates aan te passen:

 1. Ga naar Configuratie > Klantcommunicatie > Document templates. 
 2. Selecteer een template.
 3. Klik op het Dupliceer item icoon bovenin het scherm. 

Bekijk ook onze video hieronder (Nederlandse ondertiteling is beschikbaar):

Beschikbaar voor: Lite Classic Pro

-

Blokken en modules toevoegen

Elke template bestaat uit verschillende blokken en modules. Je kan deze onderdelen toevoegen aan een template, en ze daarna afzonderlijk aanpassen.

Het document type bepaalt welke blokken en modules je kan toevoegen.

 1. Bewerk een template.
 2. Sleep een onderdeel vanuit de zijbalk (aan de rechterkant) naar je template.

  Add_module.gif

Je ziet een voorbeeld van je template wanneer je een voorbeeldbon kiest, bovenin je scherm.

Blokken

 • Sectie met 2, 3, 4 of 6 kolommen
 • Tekstblok
 • Pagina-einde

Modules

De beschikbare modules in een template zijn verschillend voor elk type document. Voor een offerte kan je bijvoorbeeld de volgende modules toevoegen:

 • Materiaal
 • Personeelsfuncties
 • Sommatie
 • Voorwaarden
 • Afbeeldingen

Voor een materiaalbon kan je een exemplaren module toevoegen, en voor een medewerkerbon een medewerkerplanning en voertuigplanning module.

Wanneer je een module hebt toegevoegd, kan je deze ook nog aanpassen. Lees de sectie Modules aanpassen voor meer informatie.

Variabelen toevoegen

Je kan snel custom informatie toevoegen aan je template met variabelen. Je kan een hoofdvariabele kiezen, en daarna een subvariabele.

Bijvoorbeeld:

 • Bedrijfsgegevens
  • Land
  • E-mailadres contactpersoon
 • Offerte
  • Prijs excl. BTW
  • Prijs incl. BTW
  • Totaal gewicht
 1. Sleep een nieuw Tekstblok naar je template.
 2. Beweeg je muis over het tekstblok, totdat je de volgende iconen ziet: Module_options.png.
 3. Klik de Bewerken knop Edit__template_editor_.png.
 4. In de zijbalk aan de rechterkant, scroll naar beneden naar Variabele.
 5. Kies een hoofdvariabele (en subvariabele).

  Variabele.png
 6. Klik Variable_add.png om de variabele toe te voegen aan het tekstblok.

Je kan ook variabelen toevoegen aan de standaard Onderwerp en Filename van het document. Deze velden zijn te vinden in de Template sectie van de rechter kolom.

Modules aanpassen

Nadat je een module hebt toegevoegd aan je template, kan je zowel de standaardinstellingen als de kolommen in de module aanpassen.

Standaardinstellingen aanpassen

 1. Beweeg je muis over een module, totdat je de volgende iconen ziet: Module_options.png.
 2. Klik de Bewerken knop Edit__template_editor_.png.
 3. In het tabblad Data in het pop-up scherm, vind je een lijst met weergaveopties.
  Bijvoorbeeld, je kan de naam (titel) van een module aanpassen, kiezen welke materiaalgroepen worden getoond, kiezen hoe sets moeten worden getoond, hoe informatie moet worden gegroepeerd, en kiezen om het totaalbedrag van al het materiaal te tonen.
 4. Sla je veranderingen op nadat je de instellingen hebt gewijzigd.

Kolommen toevoegen, bewerken, verwijderen en verplaatsen

 1. Beweeg je muis over een module, totdat je de volgende iconen ziet: Module_options.png.
 2. Klik de Bewerken knop Edit__template_editor_.png.
 3. In het tabblad Kolommen in het pop-up scherm, kan je kolommen toevoegen of verwijderen.

  Voeg een kolom toe door een variabele te kiezen en daarna op _.png te klikken.

  Kolom_toevoegen.png

  Bewerk een kolom door erop te klikken in het overzicht.

  Kolom_opties.png

  Verwijder een kolom door te klikken op Delete.png.
  Verplaats een kolom door te klikken op Sort_column.png.

  Kolom_naam.png

Het lettertype veranderen

De template editor bevat verschillende ingebouwde lettertypes waar je uit kunt kiezen. Om het lettertype van de tekst in je document te veranderen, volg de volgende stappen:

 1. Klik op de tekst in een document blok (alle tekst in de bewerker wordt blauw gemarkeerd.
 2. Scroll naar beneden in de de kolom aan de rechterkant tot je het onderdeel Tekst tegenkomt.
 3. Selecteer het lettertype die jij wilt gebruiken.

Aanvullende lettertypes

Als je tussen de beschikbare lettertypes niet het perfecte lettertype kunt vinden voor je document, kun je een Google Font toevoegen.

 1. Klik op CSS in de rechter kolom in de template editor.
 2. Plak de onderstaande code in het CSS scherm:
  body, td, th, p {
  GOOGLE FONT CSS HERE
  }
 3. Open een nieuw tabblad in je brouwser, en ga naar Google Fonts.
 4. Kies een van de vele beschikbare lettertypes.
 5. Klik op de  naast het lettertype om deze toe te kunnen voegen (er zal een zwarte balk rechts onderin het scherm verschijnen met 'n° Family selected)
 6. Klik op de balk om het te openen, en kopieer de code in het "Specify in CSS" veld. (e.g.: font-family: 'Montserrat', sans-serif; )
 7. Ga terug naar het tabblad met de Rentman Template editor, en vervang "GOOGLE FONT CSS HERE" met de code uit de CSS popup.
 8. Je zou iets moeten krijgen zoals dit:
 9. Opslaan.

Let op: Het nieuwe lettertype zal niet verschijnen in de Template editor, maar verschijnt wel in het document wanneer je deze genereert.

Als je een specifiek lettertype wilt gebruiken, probeer deze dan te via Google te zoeken samen met "Google Fonts" (e.g. "Arial google fonts"). Voor de meeste lettertypes zal Google je een vergelijkbaar, gratis alternatief voorstellen.

De taal veranderen

Als je de taal van een document template wilt veranderen:

 1. Ga naar de Configuratie module > Klantcommunicatie > Document templates.
 2. Dubbelklik op de template die je wilt wijzigen (wanneer dit een systeem-template is moet deze eerst gedupliceerd worden door op de oranje banner bovenaan de pagina te klikken).
 3. Vind 'taal' in het rechter kolom en selecteer de gewenste taal. Alle blokken die je vanaf dit moment toevoegt zullen de nieuwe taal hanteren.

De taal van blokken die eerder zijn toegevoegd zullen niet automatisch veranderen. Je kunt deze blokken verwijderen en opnieuw toevoegen.

Deze optie is handig wanneer je in één document meerdere talen hanteert. Als je de taal van het hele document wilt aanpassen is het waarschijnlijk sneller om een nieuwe template toe te voegen uit de template bibliotheek.

Informatie per subproject weergeven

Dit wordt ook uitgelegd in onze video (@11:35).

 1. Sleep een subproject module naar je template.
 2. Sleep je gewenste module in de subproject module. Bijvoorbeeld, de materiaal module.
 3. We raden aan om boven de subproject module een tekstmodule toe te voegen, met een variabele voor de naam van het subproject. Hierdoor is het duidelijk bij welk subproject je informatie hoort.

Een kop- en voettekst toevoegen

Om een kop- en voettekst aan je document toe te voegen, volg de volgende stappen:

 1. Bewerk een document template.
 2. Ga naar Eigenschappen bewerken in de rechter kolom.
 3. Klik op Koptekst of Voettekst.
 4. Bewerk de tekst.
 5. Opslaan.

Om de marges van de kop- en voetteksten te veranderen, bewerk je briefpapier.

Geautomatiseerde e-mail bevestiging voor getekende documenten

Je kunt automatisch een e-mail bevestiging versturen wanneer je document getekend is. De persoon die het getekend heeft ontvangt als bijlage in de e-mail dan ook een kopie van het getekende document.

Om inhoud en betref van deze e-mail aan te passen:

 1. Bewerk een document template.
 2. Ga naar Eigenschappen bewerken in de rechter kolom.
 3. Klik op Digitaal tekenen opties.
 4. Selecteer "Ja" in de Opdrachtgever e-mailen na digitaal tekenen.
 5. Voeg een e-mail onderwerp toe.
 6. Bewerk de tekst.
 7. Opslaan.

Afbeelding aan template toevoegen

Lees ons artikel over afbeeldingen toevoegen voor instructies.

Bedrijfslogo aan document toevoegen

Je kan een bedrijfslogo en andere informatie toevoegen aan je documenten door gebruik te maken van een letterhead.

Materiaalafbeeldingen toevoegen

Deel 1: Upload een afbeelding naar je materiaalitem

 1. Open een materiaalitem in de Materiaalmodule van Rentman.
 2. Klik de Widget knop  om de Widgets zijbalk te openen.
 3. Onder Bestanden, upload je afbeelding.
 4. Klik op de  naast je afbeelding, en kies In documenten weergeven.
 5. Sla je veranderingen op.

Deel 2: Zet de afbeeldingen in je template

 1. Wanneer je een template bewerkt, beweeg je muis over een Materiaal module die al in je template zit.
 2. Klik de Bewerk knop Edit__template_editor_.png.
 3. Ga naar het tabblad Kolommen.
 4. Voeg een nieuwe afbeelding variabele toe.
  Je vindt deze onder Planningmateriaal >> Materiaal >> Algemeen.
 5. Klik _.png om de afbeelding toe te voegen als een nieuwe kolom. Hij wordt nu weergegeven in het overzicht aan de rechterkant.
 6. Klik op de kolom in het overzicht (zie afbeelding hierboven) om de eigenschappen te bewerken.
 7. Kies het Formaat van je afbeelding.
 8. Sla je veranderingen op.

De Materiaal module in je template wordt nu opnieuw geladen, en geeft je afbeeldingen weer. Om de plaats van afbeeldingen te veranderen kan je de eigenschappen van je afbeeldingskolom aanpassen (zie stap 6 hierboven).

Digitaal Ondertekenen knop veranderen

De digitaal ondertekenen module voegt een knop toe aan je template, waarmee klanten een offerte digitaal kunnen ondertekenen. Wanneer de klant op deze knop klikt, komen zij op een pagina waar ze hun handtekening kunnen zetten.

Extra instellingen voor digitaal ondertekenen moeten aangepast worden in de Configuratiemodule > Klantcommunicatie > Communicatie.

 1. Sleep de digitaal ondertekenen module naar je offerte template.
 2. Klik op de digitaal ondertekenen knop om hem te selecteren.

  Digitaal_ondertekenen.png
 3. In de zijbalk aan rechterkant, scroll naar beneden naar Knop digitaal ondertekenen / online betalen.

  Je kan de tekstkleur, achtergrondkleur en de grootte van de knop hier aanpassen.

  Digital_payments_colour.png
 4. Om de tekst in de knop te wijzigen, beweeg je muis over de knop totdat je de volgende iconen ziet: Module_options.png.
 5. Klik de Bewerken knop Edit__template_editor_.png, en wijzig de tekst.

Pakbon maken dat alleen materialen "nog te pakken" of "op locatie" bevat.

In de module Materialen kan je instellen welke materialen getoond moeten worden:

 • Alle items
 • Alleen gepakt of op locatie
 • Alleen nog te pakken

Deze opties kan je gebruiken om pakbonnen te maken voor de volgende situaties:

Situatie A
Sommige materialen bevinden zich nog op locatie, nadat een project al is geretourneerd. In dit geval wil je een pakbon met Alleen gepakt of op locatie.

Situatie B
Een deel van het materiaal is al onderweg naar de locatie, maar een deel staat nog in je magazijn. In dit geval wil je een pakbon met Alleen nog te pakken.

 1. Beweeg je muis over de Materialen module in je template.
 2. Klik op de Bewerk knop Edit__template_editor_.png
 3. Bij Alleen items die momenteel op gepakt of op locatie zijn, kies je de gewenste optie.

  Pakbon_materialen.png
 4. Sla je veranderingen op.

 5. Geef deze pakbon een naam die je makkelijk herkent.

Laat inhuurmaterialen op mijn pakbon zien

Als je materialen inhuurt kun je deze op je pakbon laten zien. Je kunt deze op drie manieren weergeven: per item, per leverancier of per leverancier voor ieder item.

Inhuur per item weergeven

 1. Beweeg je muis over de materialen module in je template.
 2. Klik op de Edit knop Edit__template_editor_.png.
 3. Ga naar het tabblad 'kolom'.
 4. Selecteer Planningmateriaal >> Materiaalplanning >> Aantal uit inhuuropdrachten.

Inhuur per leverancier weergeven

Klik op en sleep de module Inhuur materialen om een lijst met inhuur materialen per leverancier weer te geven.

Inhuur per leverancier voor ieder item

Je kan de hoeveelheid inhuur zien voor ieder item van een leverancier.

 1. Wijzig de Materialen module.
 2. In de Gegevens tab ga naar de Materiaal eigenschappen sectie. 
 3. Selecteer 'Ja' bij Inhuur aantallen weergeven. 
 4. Sla op.
 5. Voeg de module Gekoppelde inhuur toe voor referentie.

Optioneel materiaal apart weergeven op mijn offerte

Wanneer je je materiaal plant, kan je materiaal markeren als optioneel voor een project.

In je offerte templates kan je aangeven hoe optioneel materiaal moet worden getoond. Optioneel materiaal wordt standaard tussen al het andere materiaal gezet, maar je kan het ook als een aparte kop weergeven.

 1. Ga naar de Configuratiemodule > Klantcommunicatie > Document templates.
 2. Voeg een template voor een offerte toe, of bewerk een bestaande template.
 3. In je offerte template moet je in totaal twee Materiaal modules hebben.
  Als er al een Materiaal module in je template zit, voeg er dan nog één toe.
 4. Selecteer één van de Materiaal modules in je template, en klik op de Bewerk knop Edit__template_editor_.png
 5. Bij Materialen in optie, kies Nee.

  Nee.png

  Vergeet je veranderingen niet op te slaan.
 6. Selecteer de andere Materiaal module en klik op de Bewerk knop Edit__template_editor_.png
 7. Bij Materialen in optie, kies Enkel optionele artikelen.

  Enkel_optionele_artikelen.png

  Je offerte heeft nu een aparte kop met optioneel materiaal.
  We raden aan om de naam van deze kop te veranderen naar Optioneel. Dit kan je doen door de module te bewerken, en dan het veld Koptekst te veranderen.

Extra invoervelden weergeven

In je template kan je extra invoervelden weergeven die je hebt toegevoegd aan Rentman.

 1. Wanneer je een template bewerkt, beweeg je muis over een module die al in je template zit.
 2. Klik op de Bewerk knop Edit__template_editor_.png.
 3. Ga naar het tabblad Kolommen.
 4. Voeg een nieuwe variable toe.
  In dit voorbeeld gebruiken wij ons invoerveld Item color, die hoort bij de Materiaalmodule in onze template. Deze is te vinden onder Planningmateriaal >> Materiaal >> Extra.
  Add_extra_input_field.png
 5. Klik _.png om het extra invoerveld toe te voegen als een nieuwe kolom. Hij wordt nu in het overzicht aan de rechterkant weergegeven.

  Extra_input_field_added.png

  Je kan de eigenschappen van de kolom bewerken door op deze kolom in het overzicht te klikken.
 6. Sla je veranderingen op.

Verberg nullen op documenten

Sommige kolommen laten nullen zien die je wellicht wilt verbergen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je het aantal materiaalitems vanuit een inhuuropdracht voor elke rij op je pakbon wilt tonen. Hier kunnen veel nullen in voorkomen en die wil je verbergen om minder informatie op je pakbon te krijgen en daardoor een duidelijker overzicht te kunnen creëren. 

 1. Wijzig de module waarvan je de nullen wilt verbergen.
 2. Open het 'kolommen' tabblad.
 3. Klik op de kolom die je wilt bewerken om alle informatie weer te geven.
 4. Verander op 'ja' bij 'nulwaarden verbergen'. 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0