Type van een materiaalitem veranderen (item/set/case)

Je kan het type van een materiaalitem (item/set/case) veranderen zolang deze niet is gepland op een project.

Als het item al gepland is, moet je het item eerst dupliceren en het originele item vervolgens archiveren. Zo zorg je ervoor dat het originele item nog steeds bestaat in alle projecten waarop het gebruikt is.

Let op: gearchiveerde materialen worden doorgestreept getoond in het Materialen tabblad van je projecten, maar zullen normaal getoond worden in documenten en in de prijs calculaties.

Type veranderen

Materiaal nooit gepland

Als een materiaal nooit gepland is, kan je het type direct veranderen:

  1. Dubbelklik op het te veranderen materiaal.
  2. Selecteer een nieuw type in het Type veld.
  3. Sla op.

Materiaal al eerder gepland

Je kan het type van geplande materiaalitems niet veranderen, omdat dit invloed heeft op je projecten en voor problemen kan zorgen met beschikbaarheid, pakbonnen en statistieken. Als je bijvoorbeeld een set in een item verandert, zou alle inhoud van de set verwijderd worden uit je projecten. Hierdoor ontstaan er fouten in projecten en documenten waarop deze set gepland was.

  1. Selecteer Select.png een item in de Materiaal module, klik op Meer acties More.PNG, en kies Dupliceren.
  2. Verander het type van je item, en sla je veranderingen op.
    Er is nu een nieuw materiaalitem toegevoegd aan de Materiaal module.
  3. Selecteer Select.png het originele materiaalitem, klik op Meer acties More.PNG, en kies Archiveren.
    Het originele item is nu verplaatst naar het Archief in de Materiaal module, en kan niet meer op projecten worden gepland.

Vanaf nu gebruik je het nieuwe materiaalitem voor het plannen op projecten.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0