Materiaal combinaties: gedetailleerd

Bij het inrichten van Rentman is een van de meest voorkomende vragen die naar boven komt: "Hoe kan ik mijn materiaal indelen en combineren?"

Het antwoord op deze vraag hangt af van wat voor jou belangrijk is, en welke afwegingen je bereidt bent te accepteren. Dit artikel zal je helpen te bepalen wat deze afwegingen zijn door dieper in te gaan op de voor- en nadelen van verschillende materiaal combinaties in Rentman

.

Definities

De volgende materiaaltypes in Rentman zijn ontworpen om de meest voorkomende combinaties die we in de industrie hebben gezien te omvatten. Binnenkort zullen er meer mogelijkheden bijkomen, om de tussenliggende situaties te dekken.

Item
Individueel item

Set
Flexibele combinatie van items. Dit is een conceptuele combinatie die niet fysiek bestaat in het echte leven (in tegenstelling tot een case).

Case
Een vaste combinatie van items die vast is en fysiek bestaat in het echte leven.

Accessoires
Een manier om individuele items (snel) samen te plannen in een project. De verbinding tussen deze items verdwijnt direct na het toevoegen van de items aan het project.

Materiaal plannen

Set
Een set kan worden gewijzigd nadat deze op een project is gepland. Bij de planning wordt de standaard inhoud automatisch toegevoegd, maar zowel prijs als inhoud kunnen naar wens worden gewijzigd.
Case
Alleen de case zelf wordt weergegeven wanneer deze op een project is gepland (de inhoud kan worden bekeken in de "details" zijbalk). De content van de case is altijd hetzelfde en kan niet worden gewijzigd op projectbasis.
Accessoires
Accessoires kunnen worden ingesteld om automatisch of handmatig te worden toegevoegd bij het plannen van het item waar ze een accessoire van zijn. Dit kan je helpen herinneren om bepaalde elementen te plannen.

Volume / Gewicht berekening

Set

Vanwege het virtuele karakter van sets wordt geen gewicht of volume berekend voor de set zelf. Het gewicht/volume van de inhoud zal worden gebruikt in volume/gewicht berekeningen voor het project.

Case

Het gewicht en het volume van de case zelf zullen worden gebruikt in de berekeningen. Het gewicht kan automatisch worden berekend op basis van de inhoud van de case. Het volume kan automatisch worden berekend op basis van de afmetingen van de case.

Accessoires
Accessoires worden als individuele items behandeld, dus het volume / gewicht worden voor elke accessoire afzonderlijk berekend.

Prijs berekeningen

Offertes & Facturatie
Set

De prijs van de set wordt gebruikt in berekeningen, dus de prijs van de inhoud wordt genegeerd.

Een set heeft een standaard prijs, maar kan aangepast worden wanneer het op een project gepland wordt. De prijs kan ook herberekend worden op basis van de werkelijke inhoud.

Voorbeeld: Een set kan € 100 kosten, terwijl de inhoud € 10 + € 20 + € 80 kan zijn.

Case
Een case heeft een vaste prijs, ongeacht de inhoud. De prijs kan per project worden gewijzigd, zoals elk ander item.
Accessoires
Accessoires kunnen gratis zijn of aan hun oorspronkelijke prijs worden toegevoegd.

Voorraad berekeningen

Set

Het voorraadniveau van een set is gelijk aan het aantal complete sets dat kan worden gemaakt op basis van de beschikbare hoeveelheid inhoud.

Voorbeeld: Inhoud van de kit is X
1 × item A (voorraad = 10)
3 × item B (voorraad = 12)
4 × item C (voorraad = 100)
Set X stock = 4
Item B zorgt voor een limitatie in de voorraad.

Case

De voorraad van een case heeft zoals een normaal artikel een handmatig ingevoerde voorraad (of berekend op basis van actieve exemplaren).

De beschikbare voorraad van de inhoud zullen worden verlaagd met de hoeveelheid die als inhoud aan de cases is toegewezen.

Voorbeeld: Case X heeft een voorraad van 5. Inhoud van case X:
1 × item A -> Item A, voorraad is verminderd met 5
3 × item B -> Item B, voorraad is verminderd met 15
4 × item C -> Item C, voorraad is verminderd met 20

Accessoires
Accessoires worden als afzonderlijke items behandeld, waardoor de voorraad afzonderlijk wordt berekend.

Beschikbaarheidsberekeningen

Set

De beschikbaarheid van een set is gebaseerd op de beschikbaarheid van de (verhuur)inhoud van de set. Het maximum aantal sets dat gemaakt kan worden is met de beschikbare (ongereserveerde) hoeveelheden van de inhoud.

Houd er rekening mee dat verkoopartikelen in de set uitgesloten zijn van de beschikbaarheidsberekeningen voor de set zelf. In de beschikbaarheidstijdlijn zie je echter wel de individuele berekening van het verkoopitem.

Voorbeeld: Inhoud van set X
1 × item A (beschikbaar = 2)
3 × item B (beschikbaar = 12)
4 × item C (beschikbaar = 100)
Aantal sets beschikbaar = 2

Item A zorgt voor een limitatie in de voorraad.

Case

De beschikbaarheid van een case werkt hetzelfde als dat van een normaal item. De inhoud wordt niet meegenomen in de beschikbaarheidsberekeningen omdat deze al aan de case is toegewezen.

Opgelet! Als je meer artikelen aan een case toewijst dan er in jouw voorraad zitten, kan dat leiden tot permanente tekorten.

Voorbeeld: Case X heeft een huidige voorraad van 5. Inhoud van Case X:
1 × item A (voorraad = 3)
3 × item B (voorraad = 19)
4 × item C (voorraad = 20)

Item A, voorraad is verminderd met 5 → -2 (tekort)
Item B, voorraad is verminderd met 15 → 4
Item C, voorraad is verminderd met 20 → 0

Accessoires
Accessoires worden bij de planning als afzonderlijke items behandeld, waarbij de beschikbaarheid van het materiaal per accessoire wordt berekend.

Verhuur vs. verkoop

Set

Een set kan een verhuur- of een verkoopitem zijn. Zowel verhuur- als verkoopsets kunnen zowel verhuur- als verkoopitems bevatten. Het belangrijkste verschil tussen een verhuur- en een verkoopset zit in de prijsberekening. In beschikbaarheidsberekeningen, voorraadberekeningen en serienummers is er geen verschil tussen verhuur- en verkoopsets. 

Case

Een case kan alleen een verhuuritem zijn, geen verkoopitem.

Een case kan alleen verhuuritems bevatten.

Accessoires
Accessoires kunnen zowel verhuur- als verkoopitems zijn.

Exemplaren

Set

Vanwege het flexibele karakter van sets kunnen er geen exemplaren worden toegekend.

Aan de inhoud kunnen alleen exemplaren worden toegekend vanuit de project- of magazijnmodule (via scannen)

Omdat sets altijd kunnen wijzigen, is er geen geschiedenis van exemplaren in een set.

Case

Een case kan exemplaren hebben (net zoals een item). Zodra de case zelf exemplaren heeft, kun je ook exemplaren toekennen aan de inhoud van elke case met exemplaren.

Zodra een item met exemplaren is toegewezen aan een case met exemplaren, kunnen de exemplaren  niet meer worden toegewezen aan een andere cases met exemplaren.

Voorbeeld: Case X heeft 2 exemplaren:

 • CaseX001
  1 × item A (Serienummer: ItemA0341)
  3 × item B (Serienummer: ItemB0123, ItemB0124, ItemB0125)
  4 × item C (bulk)

 • CaseX002
  1 × item A (Serienummer: ItemA0888)
  3 × item B (Serienummer: ItemB0991, ItemB0992, ItemB0993)
  4 × item C (bulk)

Accessoires
Exemplaren kunnen alleen worden toegekend (in het project of in de magazijnmodule via scannen) aan accessoires als ze op een project zijn gepland.

Magazijn

Materiaaltracking
Set

Omdat sets een flexibele samenstelling zijn, kunnen ze niet afzonderlijk in het magazijn worden geboekt: de status in het magazijn is afhankelijk van de inhoud van de set. Er is een knop om alle inhoud in één keer te boeken.

Sets kunnen ook niet in het magazijn worden toegevoegd als extra materiaal, omdat ze niet één fysieke vorm hebben.

Case

Cases hebben hun eigen magazijnstatus.

Omdat de inhoud vastligt, wordt de inhoud van een case niet individueel getoond of geboekt in het magazijn. De inhoud is gekoppeld aan de status van de case.

Als aan de inhoud van de case exemplaren zijn toegekend, worden deze in het magazijn niet gecontroleerd, omdat de case zelf wordt gescand.

Accessoires
Accessoires werken hetzelfde elk ander item, er is geen verband meer tussen items.

Documenten

Set

Sets kunnen worden getoond op documenten met of zonder dat de inhoud afzonderlijk wordt weergegeven.

Prijzen (en andere eigenschappen) van de inhoud worden verborgen.

Case

Cases kunnen worden getoond op documenten met of zonder het tonen van de inhoud.

Prijzen (en andere eigenschappen) van de inhoud worden verborgen.

Voor inhoud kun je kiezen om de totale hoeveelheid van inhoud te tonen (aantal items of cases in case * aantal cases), of om de hoeveelheid inhoud van een enkele case te tonen.

Accessoires
Geen invloed; accessoires worden als normale items op documenten vermeld.

Inhuur

Materiaalplanning Pro
Set

Bij het oplossen van tekorten via een inhuur, wordt niet automatisch de hele set toegevoegd, maar alleen de items van de inhoud die een tekort hebben.

Indien gewenst kan je handmatig een hele set toevoegen aan een inhuur.

Sets worden ondersteund bij het versturen van inhuurverzoeken naar andere Rentman gebruikers.

Case

Een case kan worden ingehuurd zoals elk normaal item.

Er wordt vanuit gegaan dat de geleverde case dezelfde inhoud heeft als de case in jouw voorraad.

Cases worden ondersteund bij het versturen van inhuurverzoeken naar andere Rentman gebruikers.

Accessoires
Geen invloed; accessoires worden als normale items ingehuurd.

Statistieken

Set

Doordat zowel de inhoud als de prijs van sets flexibel zijn, kunnen voor sets geen betrouwbare statistieken worden berekend.

Case

Cases (en items) worden in de statistieken meegeteld.

Accessoires
Accessoires worden in de statistieken als gewone items beschouwd.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1