Aangepaste code snippets voor Document templates

Naast de standaard ingebouwde opties in de editor kun je gebruik maken van aangepaste PHP, HTML en CSS om je documenten verder te personaliseren. Deze op maat gemaakte oplossingen zijn onderdeel van de Professionele Services die we aanbieden. In dit artikel hebben we de meest gevraagde / gebruikte code snippets voor je op een rij gezet. 

Voor sommige van deze snippets is het nodig om gegevens handmatig in te voeren, bijvoorbeeld een prijs. Deze variabele gegevens worden in de code als volgt aangegeven:

De volgende code wordt gebruikt om een bepaald geldbedrag aan je herinneringen toe te voegen. Het bedrag wordt weergegeven als $AMOUNT. De code snippet ziet er dan zo uit:

Herinnering + $AMOUNT€:

{sumprice({$f.invoice.price_invat},$AMOUNT)}

Moet het bedrag bijvoorbeeld 5€ zijn, dan vervang je $AMOUNT door 5:

{sumprice({$f.invoice.price_invat},5)}

PHP

Deze code snippets kunnen op de volgende manier in een tekstmodule in Rentman worden gekopieerd/geplakt:Lijst

Bereken het aantal dagen in de Gebruiksperiode:

{round((round(toDate({$p.usageperiod_end},"U") - (toDate({$p.usageperiod_start},"U")))/86400))}

 

Bereken het aantal dagen in de Gebruiksperiode en geef 0 dagen weer als 1 dag:

{iff {round(({$p.usageperiod_end,U}-{$p.usageperiod_start,U})/86400)} == 0}1
  day {/iff} {iff {round(({$p.usageperiod_end,U}-{$p.usageperiod_start,U})/86400)}
  != 0 }{round(({$p.usageperiod_end,U}-{$p.usageperiod_start,U})/86400)} day(s)
  {/iff}

 

Afronden op 2 cijfers achter de komma:

{$VARIABLE|round:2}

$VARIABLE: De numerieke variabele die je wil afronden.

 

% bovenop de prijs:

{sumprice({$PRICE},{multiplyprice({$PRICE},-$PERCENTAGE)})}

$PRICE: De prijsvariabele die je wil verhogen.

$PERCENTAGE: Het percentage waarmee je de prijs wil verhogen.

Let op: Het ‘-’ op het einde is nodig om het te laten werken.

 

Breng prijs 1 in mindering op prijs 2:

{sumprice({$PRICE1},{multiplyprice({$PRICE2},-1)})}

$PRICE1: De prijsvariable die je in mindering wil brengen.

$PRICE2: De prijsvariabele waar $PRICE1 op in mindering gebracht moet worden.

 

Prijzen afronden op 5 cent:

{math equation="{round({math equation="({removePrice({$PRICE})}/0.05)"})}* 0.05"}

$PRICE: De prijsvariabele die je wil afronden. 

 

Belgische “gestructureerde mededeling”:

8 cijferig factuurnummer + extra nummer:

{$f.number|substr:0:8}/28{assign var="code" value=" {$f.number|substr:0:8}28"}/{$code % 97}

Klantcode + projectnummer:

{assign var = "code1" value =$f.number|str_pad:3:"0":STR_PAD_LEFT|substr:0:3}
{assign var = "code2" value =$f.project.customer.code|str_pad:4:"0":STR_PAD_LEFT|substr:0:4} 
{assign var = "code3" value =$f.project.customer.code|str_pad:7:"0":STR_PAD_RIGHT|substr:4:3} 
{assign var = "code" value ="$code1$code2$code3"} 
{assign var = "check" value =$code % 97} 
+++{$code1}/{$code2}/{$code3}{$check|replace:'0':'97'}+++ 

 

Datum noteringen:

{$DATE,Y}-{$DATE|date_format:"%m"}-{$DATE|date_format:"%d"}

$DATE: De datumvariabele die je wil gebruiken. Bovenstaand is een voorbeeld van een Amerikaanse datumnotatie; de toevoegingen '%d en %m' kunnen worden vervangen om veel verschillende soorten tijdsnoteringen aan te geven. Bekijk de volledige lijst hier.

HTML

Voeg HTML aan je documenten toe door een tekstmodule te bewerken en de broncode te openen met het pictogram <>.

 

Vervolgens kun je een van de volgende code snippets kopiëren en plakken:

De route naar de locatie van het hoofdproject ophalen als link:

<a style="color: #0000ff;" href="https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination={$sp.location.visit_street|urlencode}+{$sp.location.visit_number|urlencode},+{$sp.location.visit_city|urlencode}+{$sp.location.visit_country|urlencode}" target="_blank" rel="noopener">Routebeschrijving</a>

 

QR-code om een deelproject in de app te openen:

  <div><img src="https://qr-generator.io/?cht=qr&chs=150x150&chl=project_{$p.id}:subproject_{$sp.id}&chld=H|0" width="90" height="90" /></div>

 

Maak een QR-code voor alles wat je maar wil:

  <div><img src="https://qr-generator.io/?cht=qr&chs=150x150&chl=$VARIABLE&chld=H|0" width="90" height="90" /></div>

$VARIABLE = De informatie die de QR-code moet bevatten.

 

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0