De tijdlijn in het Materiaaltabblad van je project biedt waardevolle informatie over de beschikbaarheid van materiaal. Het toont voorraadgegevens van de geselecteerde artikelen met kleurcodes.

Om de materiaaltijdlijn te openen:

  1. Ga naar het Materiaaltabblad van een project of naar de category Materialenmodule.
  2. Selecteer een fysieke enkele item of een virtuele/fysieke combinatie.
  3. Klik op het watch_later "Open tijdlijn" icoon om je materiaal op de tijdlijn te bekijken.

equipment timeline.gif

Wanneer je over een gekleurde balk beweegt, verschijnt er een notitie met meer informatie over het materiaal.

Screenshot_2023-05-25_at_10.37.52.pngProject in afwachting: De status van het project is in afwachting, het materiaal is nog niet automatisch gereserveerd.

Screenshot_2023-05-25_at_10.44.42.pngProject is niet volledig gereserveerd: Niet de volledige hoeveelheid van deze materiaallijn is gereserveerd.

Screenshot_2023-05-25_at_10.48.03.pngProject is volledig gereserveerd: De volledige hoeveelheid voor deze materiaallijn is gereserveerd.

Screenshot_2023-05-25_at_10.49.06.pngHuidig geopend project: Als de tijdlijn van een item geopend is in een project, wordt het huidige geopende project in deze lijn weergegeven.

Screenshot_2023-05-25_at_10.50.13.pngBevestigde inhuur: De inhuur van deze apparatuur is bevestigd.

Screenshot_2023-05-25_at_10.51.11.pngInhuur in afwachting: De inhuur is aangemaakt, maar nog niet bevestigd.

Screenshot_2023-05-25_at_10.53.06.pngReparatie: Het materiaal wordt gerepareerd en is niet beschikbaar om in te plannen of te gebruiken voor een project.

Screenshot_2023-05-25_at_10.54.13.pngRuimte beschikbaar voor nieuwe projecten: Het aantal geeft aan hoeveel apparatuur beschikbaar is in het magazijn.

Screenshot_2023-05-25_at_10.55.18.pngAlle geplande materiaal: Al het materiaal is gepland en dit item is niet langer beschikbaar in het magazijn. Daarom zal er een tekort zijn als er een project wordt gemaakt met dit item.

Screenshot_2023-05-25_at_10.56.25.pngOverboekt materiaal: Er is niet genoeg materiaal in de magazijnen, daarom is er een tekort ontstaan.

Screenshot_2023-05-25_at_10.57.19.pngVoorraadtoename: De voorraad in het magazijn is toegenomen. Het aantal geeft aan hoeveel items zijn toegevoegd aan de voorraad.

Screenshot_2023-05-25_at_10.58.54.pngVoorraadafname: De voorraad in het magazijn is afgenomen. Het aantal geeft aan hoeveel items zijn afgetrokken van de voorraad.

Screenshot_2023-05-25_at_10.59.55.pngNiet meegerekend: Voorraadwijzigingen die niet daadwerkelijk zijn uitgeboekt in de magazijnboeking en worden daarom niet meegerekend in de voorraadberekening.

Screenshot_2023-05-25_at_11.00.56.pngPlanningsperiode: Als de planningsperiode langer is dan de gebruiksperiode, wordt dit gemarkeerd in de tijdlijn. Het kan helpen bij het oplossen van tekorten door de planningsperiode aan te passen.

Je kunt ook een volledige lijst met de betekenis van de kleurcodes bekijken door te klikken op Screenshot_2023-05-25_at_09.44.48.png de knop in de rechterbovenhoek van de tijdlijn.

Tijdlijnbalken voor materiaal

Van boven naar beneden zijn de balken in de materialentijdlijn:

Materiaalnaam: Deze bovenste balk toont de hoeveelheid van een item die (niet) beschikbaar is na planning. Inhuur wordt ook in aanmerking genomen voor deze hoeveelheid. Je ziet een rode balk wanneer je meer hebt gepland dan je beschikbaar hebt.

Screenshot 2023-08-29 at 17.01.02.png

Magazijnvoorraad: Deze balk laat zien hoeveel van het materiaal je beschikbaar hebt in je magazijnvoorraad (exclusief eventuele inhuur). Als materiaal is gereserveerd voor een project, zal dit aantal afnemen.

Screenshot 2023-08-29 at 16.58.29.png

Projecten: De projectenlijn toont alle projecten waarop je het specifieke materiaal hebt gepland binnen het betreffende tijdsbestek.

De bruine balk is het huidige openstaande project; de grijze balken van verschillende tinten en maten zijn andere projecten waarop het materiaal is gepland. Het getal in de balk geeft de hoeveelheid geplande materiaal voor dat project aan.

Screenshot 2023-08-29 at 17.10.04.png

Inhuur

Equipment Scheduling Pro

Als je dit item hebt ingehuurd, wordt dit weergegeven in de materialentijdlijn als een blauwe balk.

Screenshot 2023-08-29 at 17.08.00.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0