Hoe controleer ik de beschikbaarheid van materiaal met behulp van de tijdlijn?

  1. Ga naar het tabblad Materiaal in je project of naar de category Materiaalmodule.
  2. Selecteer een fysiek item of virtuele/fysieke combinatie. 
  3. Klik op het watch_later "Open tijdlijn" icoon om je materialen in een tijdlijn weer te geven.

  mceclip0.png

  De tijdlijn op het tabblad Materiaal van je projecten toont de gegevens van de geselecteerde items in gekleurde balken. Wanneer je over een kleurgecodeerde balk beweegt met je muis, verschijnt er een opmerking met meer details over het item.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.37.52.pngProject in optie: De status van het project is in optie, het materiaal is niet automatisch gereserveerd.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.44.42.pngProject waarop niet alles gereserveerd is:  Niet het volledige aantal van deze materiaallijn is gereserveerd.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.48.03.pngProject dat volledig gereserveerd is: Het volledige aantal van deze materiaallijn is gereserveerd.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.49.06.pngHuidig geopend project: Wanneer je de tijdlijn van een item in een project opent, wordt op deze regel het huidige geopende project weergegeven.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.50.13.pngBevestigde inhuuropdracht: De inhuuropdracht voor dit item is bevestigd.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.51.11.pngInhuuropdracht in optie: De inhuuropdracht ins aangemaakt, maar nog niet bevestigd.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.53.06.pngReparatie: Het materiaal is in reparatie en kan niet worden gepland of gebruikt voor een project.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.54.13.pngRuimte voor nieuwe projecten: Het aantal items dat beschikbaar is in het magazijn.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.55.18.pngAlle materialen bezet: Alle items zijn ingepland en dit artikel is daarom niet beschikbaar in het magazijn. Als dit item nodig is voor een nieuw project, zal er een tekort ontstaan.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.56.25.pngOverboekte materialen: Er is onvoldoende materiaal aanwezig in het magazijn, waardoor er een tekort is ontstaan.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.57.19.pngVoorraadverhoging:De magazijnvoorraad is toegenomen. Het getal geeft aan hoeveel items er aan de voorraad zijn toegevoegd.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.58.54.pngVoorraadverlaging:De magazijnvoorraad is afgenomen. Het getal geeft aan hoeveel items er uit de voorraad zijn gehaald.

  Screenshot_2023-05-25_at_10.59.55.pngNiet meegeteld: Wijzigingen in de voorraad die niet daadwerkelijk naar het magazijn zijn geboekt en waar dus geen rekening mee gehouden wordt met de voorraadberekening.

  Screenshot_2023-05-25_at_11.00.56.pngPlanperiode: Als de planningsperiode langer is dan de gebruiksperiode, wordt dit gemarkeerd in de tijdlijn. Het kan helpen bij het oplossen van tekorten door de planningsperiode aan te passen.

  Bovenstaande legenda kun je ook inzien door op de Screenshot_2023-05-25_at_09.44.48.png knop rechtsboven in de tijdlijn te klikken.

  Dit zijn de balken in de materiaaltijdlijn van boven naar beneden:

  Materiaalnaam: De bovenste balk toont de hoeveelheid dat (on)beschikbaar is na het plannen van dit item. Inhuuropdrachten worden meegenomen in dit totaal. De balk kleurt rood wanneer je meer ingepland heeft dan dat er beschikbaar is.

  Magazijnvoorraad: De tweede balk toont hoeveel materiaal er beschikbaar is in je magazijnvoorraad. Dit aantal is exclusief inhuuropdrachten. Gereserveerd materiaal is op dit aantal in mindering gebracht.  

  ProjectenDe derde balk toont alle projecten waarop het geselecteerde materiaal binnen het betreffende tijdsbestek is ingepland. 

  De bruine balk is het huidig geopende project. De verschillende tinten grijze balken met contouren zijn andere projecten waarop het materiaal is ingepland. Het nummer in de balk geeft het aantal geplande items voor het betreffende project aan.

  Inhuuropdrachten

  Materiaalplanning Pro

  Als je dit item doorverhuurd hebt, wordt dit in de apparatuurtijdlijn weergegeven als een blauwe balk.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0