Materiaalcombinaties in Rentman en hoe je ze gebruikt

In dit artikel lees je welke soorten materiaalcombinaties er binnen Rentman bestaan en hoe je ze gebruikt.

Materiaal types

Binnen Rentman kun je materiaal categoriseren als fysieke items of als virtuele combinaties

Fysiek item Virtuele combinatie
Individueel item dat inhoud kan bevatten.

Een fysiek item kan bijvoorbeeld een luidspreker, lamp of kabel zijn.

Accessoires
Een manier om individuele items (snel) samen te plannen in een project. De verbinding tussen deze items verdwijnt direct na het toevoegen van de items aan het project.

Daarnaast is er de functie "Containers". Dit zorgt voor gestroomlijnde processen in het magazijn doordat de inhoud gecontroleerd kan worden, zonder het pakket te openen. Gebundelde items zijn met een klik of scan te boeken en de locatie van exemplaren is nauwkeurig te volgen. Hier vind je meer informatie over het instellen van Containers.

Functionaliteiten

Exemplaren
 • Virtuele combinatie: Vanwege het flexibele karakter van virtuele combinaties kunnen er geen exemplaren worden toegewezen. Vanuit de project- en magazijnmodule kunnen er exemplaren aan de inhoud toegevoegd worden door middel van scannen. Omdat virtuele combinaties altijd kunnen worden gewijzigd, is er geen geschiedenis of geheugen van exemplaren binnen een virtuele combinatie.
 • Fysieke combinatie: Een fysieke combinatie kan seriedragend zijn (net als een item). Zodra een fysieke combinatie zelf is geserialiseerd, kunt je exemplaren toewijzen aan de inhoud van elke geserialiseerde combinatie. Belangrijk detail: zodra een exemplaar of een fysieke combinatie aan een seriedragende fysieke combinatie is toegewezen, deze niet meer aan een andere combinatie kan worden toegewezen.
 • Accessoires: Exemplaren kunnen pas aan accessoires worden toegekend nadat deze in een project zijn gepland, dat kanzijn via de project- of magazijnmodule, meestal via scannen.
Materiaal plannen
 • Virtuele combinatie: Een virtuele combinatie kan worden gewijzigd zodra deze op een project is gepland. Wanneer het gepland is, wordt de standaardinhoud automatisch toegevoegd, maar zowel de prijs als de inhoud kunnen worden aangepast.
 • Fysieke combinatie: Alleen de fysieke combinatie zelf wordt vermeld wanneer deze in een project wordt gepland (de inhoud kan worden bekeken in de zijbalk "Details"). De inhoud is altijd hetzelfde en kan niet op projectbasis worden gewijzigd.
 • Accessoires: Accessoires kunnen zo worden geconfigureerd dat ze automatisch of handmatig worden toegevoegd bij het plannen van het item waarvan ze een accessoire zijn. Dit helpt je herinneren dat je bepaalde elementen moet opnemen.
Volume/ Gewicht berekeningen 
 • Virtuele combinatie: Vanwege het virtuele karakter van virtuele combinaties wordt voor de combinatie zelf geen gewicht of volume berekend. Het gewicht/volume van de inhoud wordt gebruikt bij de volume/gewichtberekeningen voor het project.
 • Fysieke combinatie: Bij de berekeningen wordt gebruik gemaakt van het gewicht en volume van de fysieke combinatie zelf. Het gewicht wordt automatisch berekend op basis van de inhoud van de fysieke combinatie. Op basis van de afmetingen van de combinatie wordt het volume automatisch berekend.
 • Accessoires:Accessoires worden als afzonderlijke items behandeld, dus het volume/gewicht wordt voor elk accessoire afzonderlijk berekend.
Prijsberekeningen
 • Virtuele combinatie: De prijs van een virtuele combinatie kan een vast bedrag zijn of worden berekend op basis van de inhoud. Deze herberekening kan binnen de virtuele combinatie zelf of binnen het project plaatsvinden. Bij planning binnen een project kan de prijs ook aangepast worden op basis van de inhoud. Een virtuele combinatie kan bijvoorbeeld € 100 kosten, terwijl de individuele inhoudsitems € 10 + € 20 + € 80 bedragen.
 • Fysieke combinatie: Een fysieke combinatie heeft een vaste prijs, ongeacht de inhoud . De prijs van een fysieke combinatie kan binnen een project aangepast worden.
 • Accessories:Accessoires kunnen zo worden ingesteld dat ze gratis worden aangeboden of tegen de oorspronkelijke prijs worden toegevoegd.
Voorraadberekeningen 
 • Virtuele combinatie: De voorraad van een virtuele combinatie is afhankelijk van de inhoud ervan. Dit betekent dat de beschikbare combinaties worden bepaald door de inhoud van de virtuele combinatie zelf.

  Voorbeeld: Inhoud van Virtuele Combinatie X

    Hoeveelheid nodig voor combinatie In voorraad
  Item A 1 10
  Item B 3 12
  Item C 4 100

  In bovenstaand voorbeeld zie je dat item B 3 keer nodig is, maar de voorraad is 12. Dat betekent dat vanwege item B er maximaal 4 combinaties gemaakt kunnen worden.

 • Fysieke combinatie: De voorraad van een fysieke combinatie kan handmatig worden ingevoerd of berekend op basis van het aantal exemplaren.

  De beschikbare voorraadniveaus van de inhoud zullen afnemen met de hoeveelheid die als inhoud aan de fysieke combinaties is toegewezen.

  Voorbeeld: fysieke combinatie X heeft een hoeveelheid van 5. De inhoud van fysieke combinatie X:
  1 × item A → Item A, voorraad wordt met 5 verminderd
  3 × item B → Item B, voorraad wordt met 15 verminderd
  4 × item C → Item C, voorraad wordt met 20 verminderd

 • Accessoires:Accessoires worden als afzonderlijke items behandeld, dus voorraadberekeningen worden individueel gemaakt.
Beschikbaarheidsberekeningen
 • Virtuele combinatie:

  De beschikbaarheid van een virtuele combinatie is afhankelijk van de beschikbaarheid van de verhuurinhoud ervan. Het maximale aantal virtuele combinaties dat kan worden gemaakt, is afhankelijk van de beschikbare (niet-gereserveerde) hoeveelheden van de inhoud.

  Houd er rekening mee dat verkoopitems binnen virtuele combinaties niet worden meegenomen in de beschikbaarheidsberekeningen voor de combinatie zelf. De beschikbaarheidstijdlijn toont echter de individuele berekening van het verkoopartikel.

  Voorbeeld: Inhoud van Virtuele Combinatie X

    Hoeveelheid nodig voor combinatie Beschikbaar
  Item A 1 2
  Item B 3 12
  Item C 4 100

  Beschikbare aantal virtuele combinaties = 2
  Item A is het beperkende artikel.

 • Fysieke combinatie:

  De beschikbaarheid van een fysieke combinatie werkt precies hetzelfde als een regulier item. Bij de beschikbaarheidsberekening wordt geen rekening gehouden met de inhoud, omdat deze al aan de fysieke combinatie is toegewezen.

  Let op! Als je meer items aan een fysieke combinatie toewijst dan er op voorraad zijn, kan dit tot permanente tekorten leiden.

  Voorbeeld: Fysieke combinatie X heeft een hoeveelheid van 5. De inhoud van Fysieke combinatie X:

  1 × item A (voorraad = 3)
  3 × item B (voorraad = 19)
  4 × item C (voorraad = 20)

  Item A, voorraad wordt met 5 verminderd → -2 (shortage)
  Item B, voorraad wordt met 15 verminderd → 4
  Item C, voorraad wordt met 20 verminderd → 0

 • Accessoires:Geplande accessoires worden als afzonderlijke items behandeld en de beschikbaarheid van materiaal wordt per accessoire berekend.

Hoe importeer je materiaal?

In Rentman kun je materiaal toevoegen door een materiaalbestand te importeren. In dit artikel vind je een stap-voor-stap omschrijving hoe je zo'n materiaallijst in Rentman upload.  Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0