Je kunt extra invoervelden gebruiken om aanvullende informatie toe te voegen (bijvoorbeeld aan een contactpersoon of materialen). Je gemaakte invoervelden worden toegevoegd aan de hoofdmodules en de informatie maakt deel uit van je kerngegevens. Dit betekent dat de informatie afkomstig van extra invoervelden kan worden gebruikt voor filters, of kan worden weergegeven op callsheets, facturen, pakbonnen etc.

Voorbeeld: Je wilt in een project aangeven of de lunch op locatie wordt verzorgd of niet. In dit geval kan je een nieuw invoerveld toevoegen en het de naam "Lunch op locatie" geven en het toewijzen aan 'subproject' met een 'Ja / Nee'-invoerveld. Het extra invoerveld dat je hebt gemaakt, wordt weergegeven bij het maken van een nieuw project onder 'Extra invoervelden' op het tabblad Algemeen. Door een variabele toe te voegen aan je call sheet template kun je ervoor zorgen dat de informatie ook zichtbaar is voor de geplande crew.

-

Modules

In Rentman kan je extra invoervelden toevoegen aan de volgende modules of categorieën:

 • Projecten en subprojecten
 • Materialen (en geplande materialen op een project)
 • Serienummers
 • Contacten en contactpersonen
 • Medewerkers (en geplande crew van een project)
 • Voertuigen (en gepland transport op een project)
 • (Standaard) functies
 • Tijdsregistratie
 • Reparatie
 • Inhuur
 • Overige kosten

Let op: op dit moment worden extra invoervelden niet weergegeven in de Rentman mobile app

Voeg een extra invoerveld toe

 1. Ga naar de settings Configuratie module > Instellingen > Extra invoervelden.
 2. Klik op + Extra invoerveld toevoegen en vul de volgende informatie in:

  Naam - De naam.

  Hoort bij - Kies een module waar dit veld bij hoort. In die module wordt je extra invoerveld weergegeven in de sectie "Extra invoervelden".

  Type invoerveld - Kies wat het invoertype van het veld zal zijn.

  (Optioneel) Standaardwaarde - Voer de waarde in die standaard zal worden ingevoerd.

  Extra invoervelden groeperen Selecteer of maak een nieuwe groep aan om je extra invoervelden te organiseren. Lees meer hierover in de sectie extra invoervelden groeperen.

  Gebruiken in zoekopdrachten - Schakel deze optie in om dit veld zoekbaar te maken in de overzichten.

Let op: met uitzondering van de opties in een drop-down menu, kun je geen extra invoervelden bewerken zodra je deze hebt aangemaakt. Dit komt omdat het problemen kan veroorzaken in bestaande projecten (en relevante documenten) waar dit veld al in gebruik is.

Extra invoervelden groeperen

Je kan je extra invoervelden eenvoudig categoriseren, door ze aan te maken en toe te wijzen aan gepersonaliseerde groepen. Dit kan van pas komen wanneer je gebruik maakt van meerdere extra invoervelden onder één categorie en deze wilt ordenen.

details_extra_input.png

Het toevoegen van een extra invoerveldgroep is eenvoudig. Volg hiervoor deze stappen:

 1. Voeg een extra invoerveld toe of selecteer het extra invoerveld dat je aan een groep wilt toevoegen. 
 2.  Geef de groep een naam bij het onderdeel invoerveldengroep.
    a. Als de groep al bestaat, selecteer deze vanuit de lijst.
    b. Druk anders op enter om een nieuwe groep aan te maken.
 3.  Bevestigen  en herlaad de pagina.

Gekoppelde items

Jouw medewerkers en contacten kunnen aan vanalles gekoppeld worden in de software. Dit kan een project zijn (zoals 'projectmanager'), materiaal (zoals 'behoort tot'), voertuigen (zoals 'bestuurt door'), etc.

Om een 'gekoppeld' extra invoerveld te maken:

 1. Selecteer je 'Gekoppeld item' in 'Type invoerveld' bij het maken van een extra invoerveld.
 2. Bij 'Type gekoppeld item' kies je het item dat je wilt koppelen.

De bovenstaande stappen zullen een extra invoerveld maken waarin gezocht kan worden naar elke medewerker of contact.

Voorbeeld: je wilt een 'Projectmanager' veld aanmaken. In dit veld wil je aangeven welke projectmanager verantwoordelijk is voor een (sub)project. Het veld 'Hoort bij' zet je op Subproject en het 'Type gekoppeld item' zet je op Medewerker. Het extra invoerveld kan nu gebruikt worden om te zoeken naar medewerkers in jouw database die je wilt toekennen als projectmanager voor een subproject. 

mceclip0.png

Invoervelden op documenten weergeven

In jouw template kan je extra invoervelden die je in Rentman hebt toegevoegd weergeven in kolommen.

 1. Klik bij het bewerken van een template op een module die al in je template staat om deze te bewerken.
 2. Klik op table_chart en voeg de nieuwe kolom toe met het extra invoerveld.
  In dit voorbeeld behoort ons extra invoerveld Artikelkleur tot de module "Apparatuur" van onze template. Het bevindt zich onder Apparatuur >> Extra.
 3. Het wordt nu weergegeven in het overzicht aan de rechterkant. Je kunt je kolomeigenschappen bewerken door op deze kolom in het overzicht te klikken.
 4. Opslaan

Kolom toevoegen aan overzichten

Je kunt je extra invoervelden als een nieuwe kolom aan de overzichten in Rentman toevoegen. Hierdoor kan je snel de waarde voor elk item zien.

Veel Gestelde Vragen

Hoe importeer ik mijn extra invoervelden?
Maak in je importbestand een nieuwe kolom aan met de naam van je extra invoerveld. Controleer uwde instellingen in Rentman voor de waarden die je in die kolom moet gebruiken.

Hoe exporteer ik mijn extra invoervelden?
Lees ons artikel over gegevens exporteren voor instructies.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0