Wanneer je materiaal wil verplaatsen van de ene voorraadlocatie naar een andere, maak dan een transferproject aan. Je wil bijvoorbeeld onderdelen verhuizen naar een andere locatie, omdat deze items vaak intern onderverhuurt worden. Of je hebt materiaal voor een bepaalde periode op een specifieke locatie nodig, zoals tijdens het festival seizoen.

Verschillen tussen transferprojecten en algemene projecten

Het aanmaken van een transferproject lijkt veel op het aanmaken van een nieuw project. Maar er zijn drie belangrijke verschillen.

 

 1. Bij transferprojecten heb je te maken met twee voorraadlocaties: de locatie waar het materiaal zich nu bevindt en de locatie waar het naar toe moet. Al het materiaal in het transferproject wordt verplaatst tussen deze locaties. 
 2. Het is niet mogelijk om een klant te selecteren, omdat het een interne boeking is. In plaats daarvan tonen we in het tabblad Algemeen een plattegrond met het adres van de afleverlocatie. 
 3. Tenslotte bevatten transferprojecten geen subprojecten.

Zo verplaats je materiaal tussen voorraadlocaties

Zo maak je een transferproject aan: 

 1. Ga naar de table_chart Projecten module en klik op + Project toevoegen
 2. Kies bij projectsoort voor 'Transferproject'. En bij projecttemplates voor 'Blanco project'. Klik vervolgens op Selecteren
 3. In het tabblad Algemeen maak je een naam aan voor je project.
 4. Selecteer de voorraadlocatie van waaruit materiaal verplaatst moet worden en de locatie waar het naar toe gaat.
 5. In het tablad Tijdschema bepaal je de transportperiode.
 6. In het tabblad Materiaal selecteer je aan de linkerkant het materiaal dat je wil verplaatsen.
 7. In de kolom Aantal kun je de hoeveelheid items die je wil verplaatsen aanpassen. Je kan het aantal alleen aanpassen als je het materiaal als interne inhuur inboekt.
 8. (Optioneel) In het tabblad Personeel en transport boek je personeelsleden en transportmiddelen.
 9. Klik op Opslaan om je project te bewaren.

De verplaatsing van de voorraad is nu ook zichtbaar in de tijdlijn van het materiaal. De hoeveelheden op iedere locatie worden automatisch aangepast zodra het transferproject afgerond is.

Screenshot_at_Apr_14_16-49-21.png

Tip: je kan op een later moment een projecttemplate aanmaken voor je transferprojecten. 

Let op: Transferprojecten hebben geen invloed op je omzetberekeningen of prognoses. Wanneer je nieuwe materiaal toevoegt, wordt de prijs op 0 gezet. Importeer je materiaal in een transferproject dan wordt de prijs weergegeven.

Projectvoortgang volgen

Je kan de voortgang van een transferproject en het geplande materiaal volgen op dezelfde manier als je dat voor andere projecten doet, namelijk in de group_workMagazijn module.

Transferprojecten hebben dezelfde voortgangs-statussen als elk ander project.

Het transferproject is zichtbaar voor beide voorraadlocaties. Ze worden hierbij aangeduid als verzendend of ontvangend magazijn.

Let op:  Wanneer materiaal aankomt bij de nieuwe locatie, dient het gescand/ingeboekt te worden met de status Retour. Daarmee bevestig je ontvangst van het item op de nieuwe locatie. 

Materiaal verplaatsen d.m.v. interne inhuur

Naast het aanmaken van een transferproject, is er ook de mogelijkheid om materiaal van de ene naar de andere locatie te verplaatsen middels een interne inhuuropdracht. Je kan items en aantallen inboeken om te verplaatsen, maar ook wat en hoeveel er weer terug moet komen naar de oorspronkelijke locatie. 

Let op: Het is niet mogelijk om meer materiaal dan gepland te verplaatsen via interne inhuur. 

Zo verplaats je materiaal door middel van interne inhuur:

 1. Ga naar de swap_horizontal_circle Tekorten module en kies voor Inhuuropdrachten
 2. Open de interne inhuuropdracht die je wil verplaatsen naar een nieuwe voorraadlocatie.
 3. Ga naar het tabblad Materiaal.
 4. In de kolom Aantal overplaatsen pas je het aantal dat overgeplaatst moet worden aan.
 5. Klik op Opslaan

Voortgang volgen via interne inhuur

De voortgang van de verplaatsing en de geplande materialen kun je op dezelfde manier volgen als wanneer je een transferproject aanmaakt, namelijk in de group_workMagazijn module.

Verzendopdrachten zijn alleen zichtbaar voor het verzendende magazijn, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en afleveren van de benodigde artikelen bij het ontvangende magazijn. Het ontvangende magazijn kan de intern verhuurde items inzien in het standaard project.

Magazijnstatussen voor transferprojecten

De statussen voor transferprojecten zijn hetzelfde als alle andere type projecten.

De status Op locatie geeft aan dat het materiaal zich in het ontvangende magazijn begeeft. Ook zie je hier de hoeveelheid materiaal dat ook weer terug moet naar het verzendende magazijn.

Omdat er een gedeelte van het materiaal verplaatst wordt naar een andere locatie, kan het aantal te retourneren items lager zijn dan de vermelde serienummers. Zodra het juiste aantal serienummers geretourneerd is, worden andere serienummers verborgen.

Materiaal krijgt alleen de status overgeplaatst naar een andere locatie wanneer het juiste aantal items ook weer retour komt naar het verzendende magazijn. Dit houdt in dat alle ontvangen items als ontvangen worden ingeboekt door het ontvangende magazijn.

Tip: Je kan alleen de aantallen overplaatsen naar een andere locatie die ook daadwerkelijk ingepland zijn via een interne inhuuropdracht.

Veelgestelde vragen

Kan ik inhuuropdrachten koppelen aan mijn transferproject?
Nee, het is niet mogelijk om onderverhuurd materiaal te verplaatsen. Het is daarom ook niet mogelijk om onderverhuur te koppelen aan een transferproject.
Kan ik een specifiek exemplaar toewijzen aan geserialiseerd materiaal in een transferproject?
Nee, het is niet mogelijk om een specifieke exemplaren aan transferprojecten toe te wijzen. Het toewijzen van een exemplaar gebeurt echter wel tijdens het inpakproces. Het is verplicht om in het magazijn een exemplaar in te voeren om er zo voor te zorgen dat het juiste exemplaar wordt overgedragen aan het andere magazijn.
Kan ik materiaal verplaatsen van een opslaglocatie naar een magazijn?
Dat kan. Je kan materiaal van een opslaglocatie verplaatsen naar een magazijn. Vanuit het magazijn kun je het materiaal vervolgens inplannen op een project.
Ik heb een tekort in mijn transferproject. Wat betekent dat?
Dit is hetzelfde als bij een regulier project: het item is niet voor de volledige periode beschikbaar (transportperiode). Omdat het item tussen voorraadlocaties wordt verplaatst, wordt de voorraad (en dus beschikbaarheid) aangepast. De verplaatsing van het materiaal in het transferproject gaat gewoon door, ook al is er sprake van een tekort.
Kan ik specifieke serienummers verplaatsen?
Ja, dat kan. Serienummers kunnen niet tijdens het plannen worden toegewezen aan het transferproject. Wanneer het item gescand is in het magazijn, wordt het specifieke serienummer bijgewerkt naar de juiste locatie.
Kan ik functiegroepen aanmaken om personeel te plannen voor een transferproject?
Dat is mogelijk. Net zoals bij een regulier project, heb je hier ook de optie om tijdsperioden en functiegroepen aan te maken. Hiermee kun je personeel inplannen voor de overplaatsing van het materiaal.
Wat gebeurt er als ik transferproject annuleer of verwijder?
De overplaatsing van materiaal wordt dan verwijdert. Ook worden alle wijzigingen in voorraad ongedaan gemaakt. 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0