Inzicht in conflicten in personeelsplanning

Wanneer je het tijdschema van een project verschuift, kunnen er conflicten in de personeelsplanning ontstaan. Een medewerker kan bijvoorbeeld voor meer dan één functie tegelijk zijn geboekt. Of een medewerker is op bepaalde dagen niet beschikbaar bij wijziging van het tijdschema.

Onderstaand voorbeeld geeft weer hoe sommige teamleden dubbel geboekt zijn voor functies die tegelijkertijd plaatsvinden.

Screenshot 2023-10-17 at 17.18.13.png

Conflicten in personeelsplanning oplossen

Optie 1 - verwijder alle medewerkers en plan opnieuw in

Als alle medewerkers dubbel geboekt zijn, adviseren we om de geplande medewerkers te selecteren en uit de planning te verwijderen. Plan vervolgens indien nodig de functies opnieuw met een nieuwe ploeg. Deze aanpak is echter omslachtig wanneer het gaat om maar een paar planningsproblemen, aangezien dit de herplanning van een aanzienlijk aantal individuen met zich mee zou brengen.

Zo verwijder je alle medewerkers:

  1. Ga naar het tabblad Personeelsplanning van je project.
  2. Selecteer alle medewerkers.
  3. Bovenaan je scherm verschijnt een balk, klik daar op more_vert en selecteer 'Verwijderen'
  4. Opslaan

remove crew members.gif

Je kan ook alle medewerkers verwijderen vanuit de Personeelsplanner: 

  1. Ga naar de Personeelsplannermodule.
  2. Zoek het project en klik erop om de planning uit te klappen.
  3. Sleep je muis om de ingeplande medewerkers te selecteren.
  4. Rechter muisknop op de geselecteerde teamleden en kies voor 'Verwijderen'.

remove crew members from crew planner.gif

Je kan nu nieuwe medewerkers op functies plannen, zonder conflicten. 

Optie 2 - identificeer planningsconflicten en plan medewerkers opnieuw in

Wanneer een wijzigingen niet de planning van alle medewerkers raakt en je liever een deel van je bestaande planning behoudt, kun je ervoor kiezen om alleen de conflicterende functies opnieuw in te plannen. Verwijder voor elke getroffen functie de ingeplande medewerker en wijs de functie toe aan een andere medewerker. 

Zo verwijder je enkele medewerkers:

  1. Houd de Ctrl/Command toets ingedrukt en klik om de gewenste medewerkers te selecteren.
  2. Rechter muisknop, selecteer 'Verwijderen'. 

resolve crew scheduling conflicts.gif

Je kan nu nieuwe medewerkers op functies plannen, zonder conflicten. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0