De  group_work Magazijnmodule geeft jou een overzicht van het materiaal dat voorbereid moet worden, retour komt of al terug had moeten zijn. Materiaal kan per project geboekt en gescand worden. Daarbij hanteren we verschillende statussen, zodat duidelijk is waar het materiaal zich in het proces bevindt. 

Medewerkers kunnen - afhankelijk van de gebruikersrechten - alternatieven, extra materialen en notities toevoegen. Ook manco's en defecten kunnen geregistreerd worden. 

.

Overzicht van de module

Transport

Personeelsplanning Essential

Deze tijdlijn geeft per dag en per project weer welke voertuigen vertrekken of terugkomen. Zo zie je meteen welke projecten er retour komen, welke projecten weggaan en welk materiaal gelost, klaargezet of geladen moet worden.

mceclip1.png

Gepland personeel

Personeelsplanning Essential

Deze tijdlijn geeft per dag weer welk personeel gepland is op welke projecten.

mceclip2.png

Materiaal- en Projectstatussen

De materiaalstatus en projectstatus kunnen van elkaar verschillen.

Bijvoorbeeld: Een deel van het benodigde materiaal is al geboekt naar 'Op Locatie'. De volgende dag rond je het inpakken van alle materialen af. De status van een gedeelte van het materiaal is 'Op Locatie', terwijl de status van het project nog op 'Bevestigd' staat.

Zodra alle items naar een andere status gewijzigd zijn, zal Rentman voorstellen de status van het (sub)project te wijzigen. Dit is optioneel.

In de Magazijn module kan materiaal de volgende 4 statussen hebben:

 • Te pakken - Dit is het benodigd materiaal voor bevestigde projecten voor die dag.
 • Klaargezet - Dit is het materiaal dat al klaargezet is.
 • Op locatie / terugverwacht: Dit is het materiaal voor projecten die op dit moment plaatsvinden. Je kunt switchen tussen: 
  • Alles weergeven: Alle projecten in deze status worden getoond. 
  • Terugverwacht: Projecten die op deze dag aflopen en dus terug zullen komen. 
 • Vertraagd - Dit zijn projecten die terug hadden moeten zijn, maar nog niet (volledig) naar het magazijn teruggeboekt zijn. Een project krijgt automatisch deze status wanneer er materialen nog op locatie zijn. Je kan projecten dus niet handmatig in deze status plaatsen. 

Tip: verander de status van een project door op "Klaar" te klikken in de group_work Magazijn module. Je kunt de status van een project ook aanpassen door het project te openen in de table_chart Projecten module. In het tabblad Algemeen kun je vervolgens de status wijzigen.

Aangepaste magazijnstatussen

Materiaalbeheer Add-on

Afhankelijk van jouw processen, kan het handig zijn om gebruik te maken van aangepaste magazijnstatussen. Dit geeft je een beter overzicht over je materiaal en waar het zich bevindt, maar ook wat de volgende stappen zijn in het proces. Misschien is je materiaal onderweg, of volgt er een schoonmaak- of controlebeurt. Je kan hier een magazijnstatus voor aanmaken die aansluit bij jouw proces. Hier maak en beheer je aangepaste magazijnstatussen: settings Configuratie module > Instellingen > Magazijnstatussen > + Magazijnstatus toevoegen 

Hier beheer je de statussen voor je projecten en materiaal in het magazijn. Statussen voor lopende projecten blijven gelijk. Let dus goed op de volgorde van de statussen als je ze wijzigt. Je kan een status alleen verwijderen als geen project, materiaal of container op geboekt is.

Sleep de statussen in de gewenste volgorde en pas zo je overzicht aan. Er zijn 3 statussen die vergrendeld blijven. Dat betekent dat je ze niet kan verplaatsen of verwijderen:

 • Bevestigd
 • Op locatie
 • Retour

Alle statussen komen in de Magazijn module te staan, waar je je materiaal van de een naar de andere status kan boeken.

Let op: alle aangepaste magazijnstatussen zijn geschikt voor materiaal dat zich buiten het magazijn bevindt. De aangepaste statussen hebben geen invloed op de financiële staat van het project. 

Projecttegels

Elke tegel onder een status toont één (sub)project. De tegel verschijnt in de group_work Magazijn module wanneer:

 • De (sub)projectstatus op 'Bevestigd' is gezet.
 • De planningsperiode van de materiaalgroep(en) overeenkomt met de datum in de magazijnmodule.

Let op: Maak je gebruik van subprojecten, dan wordt er per subproject een tegel aangemaakt.

In de projecttegels vind je de volgende informatie:

 • Naam - Naam van het (sub)project.
 • Projectnummer - Het (sub)projectnummer van dit specifieke project.
 • Datum - Start of eind datum en tijd van de planperiode.
 • QR-code - Scan de QR-code in de magazijnmodule van de Rentman app om het (sub)project te boeken.
 • Document maken - Klik op print om een pakbon, carnet of callsheet te maken.
 • Open project - Klik op launch om het project te openen.
 • Notities - Klik op Notities om de notities bij het project te bekijken. Klik op + Notitie toevoegen om een nieuwe notitie te maken en op te slaan.
 • Screenshot_2023-05-17_at_12.08.31.png - Klik op "Status Wijzigen" om een project naar een volgende status te verplaatsen.
 • Screenshot_2023-05-17_at_12.10.01.png- Klik op "Boek" om te beginnen met het boeken van materialen.
 • Screenshot - Klik op “Toegewezen aan” om een medewerker toe te wijzen aan dit (sub)project in het magazijn.

Boeken en scannen van materiaal

Bij het boeken van materialen wordt een lijst van items getoond die op het project gepland zijn. Elk item kan naar een andere status geboekt worden, zodat duidelijk is van ieder item waar het is. Materialen kunnen gescand worden of handmatig geboekt worden. Dit kan zowel via de browser versie als de Rentman app.

Het is niet verplicht om materiaal te reserveren in Rentman. De voorraad is gebaseerd op de planning van materiaal, niet op de boeking van materiaal.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0