Personeelstarieven en overuren berekenen

Tijdens de offertefase berekent de projectmanager de kosten en prijzen van de personeelsleden op basis van verschillende criteria om er zeker van te zijn dat het project winstgevend is. Het is hierbij belangrijk om de opdrachtgever te factureren op basis van de personeelskosten plus een marge (dit verschilt per bedrijf en opdrachtgever).
Op basis van het tijdschema van het evenement kunnen de personeelskosten nauwkeuriger worden ingeschat. Met de aangepaste loontarieven is het mogelijk om:

 • Uur- en dagtarieven te combineren 

 • Korting toe te passen op uur- en dagtarieven

Aangepaste tarieven instellen

Er zijn twee soorten aangepaste tarieven die je kan toepassen op personeelsleden (Kostentarieven) of functies (Prijzentarieven). Je kunt ze toevoegen en bewerken in de settings Configuratiemodule > Financieel > Personeelstarieven

Hier beheer je jouw personeelstarieven, waardoor je ervan verzekerd bent altijd het juiste tarief te hanteren en wat een goed inzicht geeft in de werkelijke personeelskosten en marges. Wijzigingen in tarieven gelden alleen voor nieuwe ingeplande functies en personeelsleden. Bestaande functies en personeel behouden het oude tarief. 

Aangepaste tarieven toevoegen

 1. Klik op + Tarief toevoegen
 2. Kies Prijstarief of Kostentarief 
 3. Geef het aangepaste tarief een naam
 4. Klik op + Tariefregel toevoegen om staffels per afgenomen uur toe te voegen

Centrale vs. individuele tarieven voor personeel

Eén bemanningslid kan verschillende vaardigheden hebben, bijvoorbeeld technicus, DJ en chauffeur. Op het tabblad Tarieven kun je voor elk lid op individueel niveau verschillende tarieven configureren.

Je kan ook centrale tarieven toepassen op een personeelslid door op + Tarief toepassen te klikken. Centrale tarieven maak je aan in de settings Configuratiemodule.

Personeelstarieven in bulk bewerken 

Op deze manier pas je centrale tarieven toe op meerdere teamleden in één keer:

 1. Selecteer personeel in de group Medewerkersmodule
 2. Klik op de 3 bolletjes more_vert
 3. Kies voor Tarieven toevoegen
 4. Selecteer een centraal tarief en klik op + Opslaan
 5. (Optioneel) maak dit tarief standaard

Zo worden staffels berekend

Kortom, prijstarieven en kostentarieven bestaan uit meerdere tarieven verdeeld over specifieke uureenheden.

In het voorbeeld van Crew Rate 2022 (zie onderstaande afbeelding) geldt het eerste tarief voor 10 uur. Dit betekent dat als een teamlid tussen 00:01 (1 minuut) tot 9:59 (9 uur en 59 minuten) werk verricht, er een vast tarief van € 700,00 geldt.

Daarna wordt elk extra uur als overwerk beschouwd, waarvoor een aanvullend uurtarief van € 100,00 geldt.

Screenshot_2023-01-16_at_11.56.15.png

De totaalberekening vind je onder de geplande of werkelijke kosten op het tabblad Financieel van een project.

De totalen zijn niet per tarief opgeteld.

Tip: Indien verdere Uurtarieven worden berekend op basis van een percentage van het voorgaande Uurtarief, is het mogelijk deze berekening te maken in het betreffende invoerveld. Voorbeeld:
Screenshot_2023-01-16_at_11.57.32.png

Veelgestelde vragen

Hoe gebruik ik dagtarieven als opslag?
We raden over het algemeen aan om personeelsfuncties per dag in te stellen en deze te koppelen aan het tijdschema. Maar we weten ook dat sommige klanten alleen een offerte willen maken en plannen voor het totale aantal dagen, zoals:
2 x 2 stage technicus voor 2 dagen
Je kan een prijstarief toevoegen en dagtarieven instellen voor elke dag 24 uur / 48 uur / 72 uur / … en op basis daarvan een vast tarief instellen.
Screenshot_2023-01-16_at_11.59.46.png
Hoe pas ik een halve dag tarief of minimum tarief toe?
Hetzelfde geldt voor tarieven voor halve dagen en minimumtarieven, door in principe die drempels voor de uren vast te stellen. Voorbeelden voor een 5-uurstarief:
Screenshot_2023-01-16_at_12.01.05.png
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0