Het controleren van de beschikbaarheid van je materiaal kunt u in Rentman op twee manieren doen.

Bij de eerste optie maak je gebruik van de zoekknop voor het snel opzoeken van beschikbaarheid bovenaan uw scherm.

De tweede optie is om de materiaaltijdlijn te raadplegen in de Materiaalmodule of bij het plannen van materiaal op een project. Beide opties worden in dit artikel besproken.

.

Berekening beschikbaarheid van materiaal

Planperiode: De beschikbaarheid van materiaal wordt berekend op basis van de planningsperiode van het materiaal. Een item dat ingepland is voor een project, wordt gedurende de gehele duur van de toegewezen planningsperiode niet beschikbaar.

Materiaalverplaatsing: Ook materiaalverplaatsingen in de Magazijnmodule kunnen de beschikbaarheid beïnvloeden.

Reparatie

Materiaalplanning Pro

: Wanneer materiaal in reparatie is, kunt je ervoor kiezen deze niet beschikbaar te maken totdat de reparatie is voltooid.

Materiaaltekorten

Wanneer je materiaal aan een project toevoegt, wordt het automatisch voor dat project gepland. Heb je meer van hetzelfde item gepland dan er op voorraad is, dan zal er een tekort in je project ontstaan. Dit wordt in de beschikbaarheidstijdlijn gemarkeerd met een rode lijn. 

Materiaaltekort voor meerdere projecten

Het kan voorkomen dat twee (of meerdere) projecten in dezelfde periode een tekort hebben aan hetzelfde item.

Bijvoorbeeld: Je hebt eenzelfde DJ-booth nodig voor 2 verschillende projecten. Als deze projecten binnen dezelfde periode vallen, heb je dus 2 DJ-booths tegelijk nodig. Als er maar 1 op voorraad is, heb je dus een tekort van 1.

In dit voorbeeld hebben beide projecten een tekort aan hetzelfde item. Je kan een één van deze projecten prioriteit geven. Dit doet je door het item voor dat project te reserveren.

Tekorten oplossen (inhuur)

Tekorten kun je oplossen door materiaal in te huren.

Snel beschikbaarheid checken 

Gebruik de timelapse knop bovenaan je scherm voor het snel checken van de beschikbaarheid van een bepaald item in een bepaalde periode.

Bijvoorbeeld: Je hebt een potentiële klant aan de telefoon en wil snel controleren of de "Pioneer DJM 900 DJ Mixer" beschikbaar is van 1 tot 3 augustus. In plaats van dat je door je database en tijdlijn hoeft te bladeren, kun je eenvoudig en snel controleren of dit artikel daadwerkelijk beschikbaar is gedurende deze specifieke periode.

Controleer de beschikbaarheid van items snel door de volgende stappen te volgen:

 1. Klik op de timelapse knop rechts boven aan je scherm. 
  Optioneel: Keyboard shortcut: ALT + /
 2. Zoek het item op door minimaal drie letters van de naam in te typen.
 3. Selecteer de tijdsperiode.
 4. Het beschikbare aantal wordt getoond. Het aantal kan zowel beschikbaar materiaal als tekorten weergeven.

Reserveer materiaal voor een project

Door middel van het reserveren van materiaal, kun je "Project A" voorrang geven op "Project B" wanneer deze beide een tekort hebben aan hetzelfde item. De gereserveerde items worden dan eerst bevestigd voor "Project A". In dit geval hoef je je geen zorgen te maken dat het tekort op "Project A" nog groter wordt wanneer dit item op nog meer projecten wordt ingepland.

Reserveer materiaal voor projecten met status Optie

Als de status van het project Optie is, wordt het materiaal niet automatisch gereserveerd voor dit project.

Ja kan materiaal handmatig reserveren als een project de status Optie heeft:

 1. Ga naar het tabblad Materiaal van een project.
 2. Klik op "Materialen reserveren" bovenaan het tabblad.

Reserveer materiaal voor Bevestigde projecten

Wanneer je een project bevestigt, reserveert Rentman automatisch al het beschikbare materiaal. Deze reservering kun je wijzigen:

 1. Open het project en ga naar het tabblad Materiaal.
 2. Selecteer checkbox.png het item dat je wil reserveren.
 3. Open de watch_later Tijdlijn.

  mceclip0.png
  In dit voorbeeld is een item op twee projecten tegelijk gepland. In deze periode zijn er slechts 3 van deze items op voorraad. Maar per project zijn er 2 items nodig, totaal 4 dus.
 4. Klik op het project waar je het materiaal voor wil reserveren. 
  In dit voorbeeld kiezen we voor Concert.
 5. In het veld "Gereserveerd voor project" vul je het aantal te reserveren items in.

  mceclip1.png
 6. Klik op  Oplsaan

Er zijn nu 2 stuks gereserveerd voor het project Concert. De balk "Magazijnvoorraad" toont deze vermindering van de beschikbare voorraad.

Wijzig toewijzing van materiaal voor projecten wijzigen

Wanneer je in het reserveringsscherm op het dropdown-pictogram naast 'Eigen apparatuur' klikt, krijg je een beeld van waar het materiaal zich bevindt.

mceclip2.png

Je kan het toewijzen van materiaal tussen projecten wijzigen wanneer periodes elkaar overlappen. In dit geval kun je items uit "Project A" verwijderen en ze toewijzen aan "Project B". Dit doe je door op de projectbalk te klikken en in het pop-upscherm het aantal items dat je wil reserveren te wijzigen. Selecteer de hoeveelheid materiaal uit je magazijnvoorraad die je wil reserveren door in het veld “gereserveerd voor project” een getal in te voeren en op te slaan.

Cross-docking overzicht

Rentman's cross-docking overzicht biedt een beeld van alle items die in de komende 12, 24 of 48 uur het magazijn verlaten of terugkeren en die een overlap hebben.

Dit overzicht bespaart je veel tijd en energie in het magazijn.

In dit artikel lees je meer over het cross-docking overzicht en hoe je het gebruikt.

Het effect van projectstatus op beschikbaarheid

De status van het project heeft invloed op de beschikbaarheid van je materiaal. Het bepaalt ook of de geplande items gereserveerd zijn voor een project of niet. Zie hieronder voor een overzicht:

Projectstatus Gepland materiaal wordt in mindering gebracht op de beschikbaarheid van materiaal tijdens de projectperiode Gepland materiaal is gereserveerd voor het project
Geannuleerd Nee Nee
Aanvraag Ja Nee
Optie / Concept Ja Optioneel*
Bevestigd / Klaargezet / Op locatie Ja Ja


* materiaal wordt niet standaard gereserveerd voor projecten met de status 'Optie' of 'Concept'. Voor lopende projecten kun je altijd handmatig materiaal reserveren. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0