Het inhuren van materiaal in Rentman is handig om materiaaltekorten op te lossen. Zo wordt de voorraad gedurende de periode van de inhuur vergroot en wordt een tekort aan materiaal opgelost. 

-

Interne inhuuropdrachten vs externe inhuuropdrachten

Er zijn twee soorten inhuuropdrachten in Rentman; interne inhuur en externe inhuur.

In het geval van een interne inhuuropdracht vul je een tekort aan materiaal op door het benodigde materiaal te verplaatsen van de ene voorraadlocatie naar de andere. Wanneer het project afgelopen is, gaan de ingehuurde materialen weer terug naar het oorspronkelijke magazijn.

Wanneer het materiaal waar een tekort aan is niet beschikbaar is op een andere voorraadlocatie, dan maak je gebruik van een externe inhuuropdracht.

Materiaal inhuren kan vanuit een project, maar ook vanuit de module swap_horizontal_circle Tekorten. Het is mogelijk om een digitale inhuuraanvraag naar een andere Rentman-gebruiker te sturen.

Een inhuuropdracht aanmaken

Vanuit het materiaaltabblad in een project

Gebruik deze optie om tekorten van een specifiek project op te lossen.

 1. Ga naar het Materiaal tabblad in je project
 2. Selecteer alle items waar een tekort aan is 
 3. Klik op de more_vert knop en kies 'Tekorten inhuren'
 4. Kies in de pop-up of je een 'Nieuwe interne inhuur' of een 'Nieuwe externe inhuur' wilt aanmaken. Hiermee wordt een nieuwe inhuuropdracht geopend in de module Tekorten
 5. In het tabblad Algemeen van je inhuuropdracht voer je de specificaties van de inhuuropdracht in
 6. In het tabblad Materiaal van de inhuuropdracht voeg je het benodigde materiaal toe
  Rentman huurt alleen materiaal in dat nog niet gereserveerd is voor het project. Wanneer de inhuuropdracht is aangemaakt, wordt het materiaal automatisch gereserveerd voor het project. Lees hier meer over in ons artikel over de Beschikbaarheid van materiaal.
 7. Klik op  Opslaan

Vanuit de submap Verhuurtekorten in de Tekortenmodule

Gebruik deze optie om alle tekorten die er in een bepaalde periode zijn op te lossen. Ongeacht bij welke projecten ze horen.

 1. Ga naar de swap_horizontal_circle Tekorten module
 2. Ga vervolgens naar Inhuurtekorten
 3. Selecteer alle items waar een tekort aan is 
 4. Klik op de swap_horiz Inhuur-knop
 5. Kies of je een 'Nieuwe interne inhuur' of een 'Nieuwe externe inhuur' aan wil maken
 6. In het tabblad Algemeen van je inhuuropdracht voer je de specificaties van de inhuuropdracht in
 7. Klik op  Opslaan

Vanuit de submap Inhuuropdrachten in de Tekortenmodule

Gebruik deze optie om materiaal in te huren, ongeacht wat het materiaaltekort ook is.

 1. Klik op  + Inhuur toevoegen  in Inhuuropdrachten
 2. Kies of je een 'Nieuwe interne inhuur' of een 'Nieuwe externe inhuur' aan wil maken
 3. In het tabblad Algemeen van je inhuuropdracht voer je de specificaties van de inhuuropdracht in
 4. In het tabblad Materiaal van de inhuuropdracht voeg je het benodigde materiaal toe
 5. Klik op  Opslaan
  Nadat de inhuuropdracht is aangemaakt, moet het materiaal nog voor het project gereserveerd worden. Lees hier meer in ons artikel over de Beschikbaarheid van materiaal.

Inhuuropties

 • Naam - Deze naam wordt weergegeven in de swap_horizontal_circle Inhuurmodule.
 • Materiaalstatus - Kies welke status je ingehuurde materiaal moet krijgen.
 • Leverancier - Kies een leverancier uit je Contacten database.
 • Locatie - Kies een locatie uit je Contacten database.
 • Accountmanager - Kies een Rentman gebruiker als accountmanager.
 • Referentie - Typ een referentie voor deze inhuuropdracht.
 • Prijs - Vul een prijs in voor deze inhuuropdracht.
 • Opmerking - Typ een opmerking bij deze inhuuropdracht.
 • Tijdschema - Vul het tijdschema van deze inhuuropdracht in.

Prijs

Wanneer je een nieuwe inhuuropdracht maakt, kun je ervoor kiezen de prijs automatisch uit te laten rekenen, de prijs handmatig in te voeren of de prijs van de leverancier overte nemen.

 • De prijs automatisch uitrekenen - Wanneer je deze optie selecteert, zal Rentman automatisch de prijs van de materialen berekenen op basis van de eerder opgegeven inhuurprijs.
 • De prijs handmatig toevoegen - Je kunt de prijs van de inhuurmaterialen handmatig toevoegen door de optie 'Materiaalprijs automatisch berekenen' uit te schakelen.
 • De leveranciersprijs gebruiken - Wanneer je een specifieke leverancier kiest, vraagt Rentman of je de inhuurprijs van die leverancier over wil nemen.

Materiaal toevoegen aan bestaande opdracht

Als je al een inhuuropdracht hebt aangemaakt, maar plots een extra tekort aan materiaal hebt, kan je extra materiaal toevoegen aan een bestaande opdracht.

 1. Ga naar het tabblad Materiaal van je project, en selecteer de extra materialen die een tekort hebben.
 2. Klik op more_vert en kies Tekorten inhuren.
 3. De volgende pop-up zal verschijnen:

  mceclip3.png
 4. Kies aan welke inhuuropdracht je het materiaal wil toevoegen.
  De inhuurperiode moet overlappen met de planperiode van het materiaal, anders kan het tekort niet worden opgelost.
 5. Klik op Bevestigen

De inhuuropdrachten worden rood gearceerd wanneer de tijden niet precies overeenkomen met de planningsperiode van je project.

Digitaal inhuurverzoek sturen

Wanneer je een inhuurverzoek stuurt naar een andere Rentman gebruiker, kunnen zij het verzoek direct omzetten naar een project en snel een offerte voor je opmaken. Dit bespaart zowel jou als de leverancier veel tijd.

Lees ons artikel over digitale inhuurverzoeken voor meer informatie.

Als de leverancier geen gebruik maakt van Rentman, kun je altijd buiten Rentman om contact opnemen. Vergeet in dat geval niet toch een inhuuropdracht te maken, zodat de materialen niet als 'tekort' in Rentman geregistreerd staan.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0